Ängsaktiviteter!

Fagning av slåtterängen vid Lappbodarna i Norrfjärden 3/6 Samling på parkeringen bakom Statoil i Norrfjärden kl.10.00. Medtag om möjligt räfsa, skottkärra och gräskorgar. Tag också med egen kaffekorg och något att sitta på. Välkommen till en härlig söndagsutflykt! Kontaktperson: Karin Fallén 070-25 96 724   Slåtter på slåtterängen vid Lappbodarna i Norrfjärden 30/7  Samling på parkeringen […]

Läs mer

Grismanifestet 4/10.

Grismanifestet är en teaterföreställning som har kommit till mot bakgrund av den pågående omvandlingen av vår världsbild, vetskapen om att hela vårt sätt att leva gått i baklås – och att det nu krävs ett nytt sätt att se på människan och verkligheten. Pjäsen berör de händelser som har lett fram till dagens klimatsituation och […]

Läs mer

Vinnare klimattipsrunda!

Vi vill tacka alla som gick vår klimattipsrunda på Pite Outdoorday i Nördfjärden den 13e mars. Tre lyckliga vinnare har korats, så vi säger GRATTIS till: Kristel Furberg, Emmelie Olsson och Christian Lundgren. Ni kommer att bli kontaktade för avhämtning av hemlig vinst.

Läs mer

Glad midsommar!

Nu är det snart midsommar, igen! 😉 Vi i Naturskyddsföreningen Piteå vill hälsa alla våra medlemmar och sympatisörer en riktgt glad midsommar! Här följer några tips som kan vara bra att tänka på inför årets längsta dag: 1. Jordgubbarna Det kan vara svårt att få tag på ekologiska jordgubbar, men det är faktiskt lätt att […]

Läs mer

Extra årsmöte Söndag 29e mars.

Vid ordinarie årsmöte 2015-03-12 var vi överens om att inte godkänna bokslutet. Orsaken var ofullständig redovisning för ett konto. Kassören har nu granskat verksamhetsårets transaktioner och tillsammans med revisorerna kommer detta att redovisas på nytt. Härmed kallar vi till extra årsmöte med Naturskyddsföreningen i Piteå!   Tid: 2015-03-29 kl. 11.00   Plats: Hos Nickolina Burvall, […]

Läs mer

Årsmöte 2015.

Välkommen till årsmöte med Naturskyddsföreningen i Piteå! Tid: 2015-03-12 kl. 18.30 Plats: Gästgivargårdens EKO-Café, Gästgivargatan 5 i Öjebyn Genomgång av verksamhetsåret 2014, verksamhetsplanering för 2015 m m Kort föredrag på naturtema,  ekologiskt fika i trevlig miljö.  Väl mött! //Styrelsen Osa gärna till: Siv Wiklund, sekreterare: siv.wiklund@bfkab.se I samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten  

Läs mer

Omställning är lika med normförändring.

Min ståndpunkt gällande omställning är att den är nödvändig. Min inställning till vad omställning innebär är att den måste ske i flera steg och på olika sätt men att vi i grund och botten måste komma ifrån ekonomisk tillväxt som norm och istället prioritera andra värden och mått på hur framgångsrikt ett samhälle är. Trots att […]

Läs mer

Ängsskötsel på rätt sätt.

Lördagen den 21e februari bjuder vi in till en kurs- och inspirationsdag om slåtterängar. Ledare för dagen är den inspirerande och kunnige Staffan Landström, ordförande Naturskyddsföreningen Västerbotten. Gamla slåtterängar är den marktyp som har den största biologiska mångfalden i Sverige. Dessa marker hotas på de flesta ställen av igenväxning på grund av utebliven skötsel. Det finns ett […]

Läs mer