Före detta skog på Fårön.

Enligt Piteå kommun: ”De tätortsnära skogarna utgör en viktig del av den gröna strukturen och finns till för att skapa goda livsmiljöer för oss innevånare och för att bevara den biologiska mångfalden” Källa Piteå kommuns hemsida Trots detta uttalande på kommunens hemsida har kommunen nu avverkat flera skogsområden på Fårön strax utanför centrala Piteå. För […]

Läs mer

Miljömärkta politier i Piteå!

Naturskyddsföreningen Piteå har under våren och sommaren arbetat med processen att miljömärka politiker som ställer upp i kommunalvalet Piteå 2014. Det är viktigt att poängtera att miljömärkningen inte gäller de politiska partierna, utan politikerna. Vår förhoppning har vart att hitta ”miljövänliga” politiker i varje parti att kunna personrösta på, oavsett vilket parti man väljer att […]

Läs mer

Miljömärka kommunpolitiker

Under våren och sommaren har vi i piteåkretsen arbetat med att ta fram en enkät som syftar till att miljömärka politiker i Piteå kommun inför valen nu till hösten. Enkäten består av ca 20 frågor och berör frågor kring bl.a. miljö, skog, cykel, gruvor, hållbar stad och långsiktigt hållbar samhällsutveckling och har delats ut till politikerna […]

Läs mer