Kommentarer till Piteå https://pitea.naturskyddsforeningen.se Välkommen till Piteåkretsen! Fri, 06 Feb 2015 07:17:38 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.3 Kommentarer till Omställning är lika med normförändring. av Christian Toholjevic https://pitea.naturskyddsforeningen.se/2015/01/27/omstallning-ar-lika-med-normforandring/#comment-118 Fri, 06 Feb 2015 07:17:38 +0000 http://pitea.naturskyddsforeningen.se/?p=380#comment-118 Hej Julia och andra naturskyddsförenade i Piteå
Jag har några förslag: Att starta ett stort samhällsforum på internet där man anonymt ( så man inte har personkonflikter ) kan komma med ideer hur vi når de nationella miljömålen 2020 ( och kritisera ideer ) . En annan grej är en odlingside som kallas ”samodla med naturen”. Vilket skulle kunna utveckla odlingen. ”Samodla med naturen” innebär att naturen har förtur och att man anpassar odlingen till området och de växter som redan är där. Att miljö går före mat men att allteftersom man lär sig kan det bli mer och mer mat.
Naturen är idealet som man kan lära sig från.
Alla vildväxande arter i Sverige klarar sig utan GMO, bekämpning, gödsling, grävning och bevattning, bland dem många ätliga. Därtill är det växter som kan klara sig i Sverige bara de får rätt växtplats.
Testså och se vad som trivs.
Det finns en naturlig variation bland fröer från samma art. Det finns också en allmän benägenhet hos en art att gilla en naturtyp.
Bara gå dit, kolla, fundera, strö fröer och kanske resonera med andra som också odlar såhär.
Odlingsgrejen skulle en förening jag är med i kunna hålla i eller att några lokalt i Piteå går ihop. christiantoholjevic@yahoo.se.

]]>
Kommentarer till Klädbytardag! av kretspitea https://pitea.naturskyddsforeningen.se/2014/09/02/kladbytardag/#comment-113 Mon, 29 Sep 2014 13:00:38 +0000 http://pitea.naturskyddsforeningen.se/?p=107#comment-113 Hej!
Synd att du upplevde klädbytardagen som du beskriver. Vi strävar såklart efter att alla som kommer ska ha en trevlig dag och hitta någonting som passar dem. Syftet med Klädbytardagen är att försöka bidra till ett samhälle där vi har möjlighet att konsumera mindre. Det ska vara lätt att delta för alla som vill. Detta tror jag ändå är något vi uppnått. Vi som anordnar denna dagen arbetar frivilligt och ideellt på vår fritid. Vi har därför inte hunnit med att anpassa oss till hur populär Klädbytardagen har blivit, det kom mer deltagare än det någonsin gjort tidigare. Men vi vill naturligtvis alltid försöka bli bättre. Det hade vart kul om du kunde komma med konstruktiva tips på hur det kan bli bättre, kanske rent av anmäla dig som frivillig att hjälpa till under nästa gång. Vi behöver anpassa Klädbytardagen så den funkar för så många deltagare och då behövs det fler folk som kan hjälpa till, annars blir det svårt.

Hoppas fler människor ser möjligheten att hjälpa till framför att välja att aldrig vara med mer. Vill man hjälpa till eller har konstruktiva hjälpsamma tips så mejla gärna till snfpitea@hotmail.com

Alla överblivna kläder lämnades in till Röda korset.

Ha en bra dag!
Vänliga hälsningar
Naturskyddsföreningen Piteå

]]>
Kommentarer till Klädbytardag! av Anna Nilsson https://pitea.naturskyddsforeningen.se/2014/09/02/kladbytardag/#comment-102 Thu, 25 Sep 2014 13:31:59 +0000 http://pitea.naturskyddsforeningen.se/?p=107#comment-102 Jag hade förväntat mig något mer av klädbytardagen som i teorin är en riktigt god idé. På Piteå museum var det dock en riktig besvikelse. Det var ont om galgar, kläder bara lades på hög på alldeles för få bord vilket gjorde det svårt att se vad som fanns. Mycket av det folk lämnat in var under all kritik! Allt var inte ens helt och rent. Jag lämnade in plagg som jag tyckte var för bra för att lämna direkt till Röda Korset, men nu ångrar jag att jag inte åkte direkt dit. Dessutom kunde man ta med hur mycket som helst om du så bara lämnat in en trasig t-shirt. Mycket märklig tillställning. Kommer INTE att göra om det. Fortsättningsvis blir det Kupan eller Myrorna så gör pengarna de får in lite nytta i alla fall.

]]>
Kommentarer till Resultat årsmöte 2014. av Verksamhetsplanering 2014 | Piteåkretsen https://pitea.naturskyddsforeningen.se/2014/03/02/resultat-arsmote-2014/#comment-2 Thu, 06 Mar 2014 10:34:43 +0000 http://pitea.naturskyddsforeningen.se/?p=91#comment-2 […] Vi hade en workshop 20/1 där vi brainstormade kring vad vi tyckte var viktigt för verksamhetsåret 2014, utefter det har vi skapat olika målsättningar samt en verksamhetsplan för 2014, vilken lästes upp och godkändes på årsmötet […]

]]>