20/5 Biologiska mångfaldens dag och fagning vid Lappbodarnas slåtteräng

Vi räfsar löv och städar undan skräp på ängen inför växtsäsongen. Redskap finns att låna men ta gärna med egen lövräfsa och arbetshandskar. Vid otjänlig väderlek kan dagen flyttas. Hör med kontaktpersonen vid osäkerhet. Lappbodarnas slåtterförening bjuder på fika. Alla med intresse av att värna ängsfloran, de pollinerande insekterna och den biologiska mångfalden är välkomna. […]

Läs mer