Årsmöte 2014.

Årets årsmöte kommer hållas på café Krokodil Söndagen den 2 mars klockan 15.00. Vi siktar på att påverka opinionen detta viktiga valår. Vill du vara med och hjälpa till? Eller vill du se till att just din hjärtefråga kommer med i verksamheten? Kom och delta och få en chans att påverka kretsen utveckling under valåret […]

Läs mer

Vindkraft Markbygden E3

Markbygden, Piteå kommun, planerar Markbygden Vind (dotterbolag till Svevind) som kan bli den största landbaserade vindkraftparken i Europa och kanske i världen. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för Markbygdens Vindkraftpark, Etapp 2 har Markbygden ovanligt goda förutsättningar för storskalig vindkraftsproduktion. Flera faktorer samverkar till att skapa dessa: • goda vindförhållande • stora områden är utpekade som riksintresse för […]

Läs mer

Miljömärkning av politiker!

Vi har som mål att påverka opinionen detta valår. Bland annat genom att miljömärka de kommunalpolitiker i Piteå som har långsiktigt hållbara värderingar och gör/kommer att göra positiva insatser för miljön, naturen, klimatet etc. Vill du vara med att planera hur detta arbete ska gå till eller vara med i det praktiska utförandet eller har […]

Läs mer