Hjälp oss rädda naturen!

Du som EU-medborgare kan göra något viktigt för att rädda naturen! Genom Sveriges medlemskap i EU regleras skyddet och bevarandet av djur och natur genom fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet i EU. Dessa naturvårdsdirektiv är lagar som är en del av den svenska lagstiftningen. De har varit mycket framgångsrika verktyg för att bevara det vi […]

Läs mer