Kontakt

Naturskyddsföreningen Piteå
pitea@naturskyddsforeningen.se


Styrelse:

Ordförande:
Ann-Louise Hagström
070-267 31 42
al_hagstrom@outlook.com

Vice ordförande:
Jenny Thunberg

Sekreterare:
Roland Nilsson

Kassör:
Nickolina Burvall Nilsson

Ledamöter:
Lena Nordqvist


Uppdrag utanför styrelsen:

Natursnokarna:
Maria Juin

Webbansvarig:
Ann-Louise Hagström

Revisorer:
Helena Burvall
Arne Fallén

Faktureringsadress:
Naturskyddsföreningen Piteå
c/o Nickolina Burvall
Öjagatan 25
94331 ÖJEBYN

nickolina.burvall@telia.com

Postmottagare övrig post (ej fakturor):
Naturskyddsföreningen Piteå
c/o Ann-Louise Hagström
Hemmingsmarksvägen 45
944 93 HEMMINGSMARK