Kontakt

Ordförande

Ann-Louise Hagström
070-267 31 42
al_hagstrom@outlook.com

 

Sekreterare

 

Kassör

Nickolina Burvall
0705352071
nickolina.burvall@telia.com

 

Natursnokskontakt

Rubert Pettersson
0730694813
rubertpettersson@yahoo.se

 

Ledamot

Niklas Johansson
0702504447
n_johansson@hotmail.com

Siv Viklund
0730433737, 091191808
siv.wiklund@bfkab.se

Roland Nilsson
roland-b-nilsson@telia.com 

 

Uppdrag utanför styrelsen:

Valberedning

Karin Fallén
070-259 67 24
karin@fallens.se 

Julia Gullbrandsson
julia.gull88@hotmail.com

 

Webbansvarig

Julia Gullbrandsson
julia.gull88@hotmail.com


Revisorer

Helena Burvall

Arne Fallén

 

Faktureringsadress:

Naturskyddsföreningen Piteå
c/o Nickolina Burvall
Öjagatan 25
94331 ÖJEBYN

nickolina.burvall@telia.com

 

Postmottagare övrig post (ej fakturor):

Niklas Johansson
Strömnäsgatan 36 94140 PITEÅ