Kontakt

Naturskyddsföreningen Piteå

pitea@naturskyddsforeningen.se

 

Styrelse:

Ordförande

Ann-Louise Hagström
070-267 31 42
al_hagstrom@outlook.com

 

Sekreterare

Roland Nilsson

 

Kassör

Nickolina Burvall


Natursnokskontakt

Ann-Louise Hagström

 

Ledamöter

Niklas Johansson

Tommy Bystedt

Jenny Thunberg

 

Uppdrag utanför styrelsen:

Valberedning

Karin Fallén
070-259 67 24
karin@fallens.se 

 

Webbansvarig

Jenny Thunberg

Revisorer

Helena Burvall

Arne Fallén

 

Faktureringsadress:

Naturskyddsföreningen Piteå
c/o Nickolina Burvall
Öjagatan 25
94331 ÖJEBYN

nickolina.burvall@telia.com

 

Postmottagare övrig post (ej fakturor):

Ann-Louise Hagström
Hemmingsmarksvägen 45, 94493 Hemmingsmark