Kontakt

Naturskyddsföreningen Piteå

pitea@naturskyddsforeningen.se

 

Styrelse:

Ordförande

Ann-Louise Hagström
070-267 31 42
al_hagstrom@outlook.com

 

Vice ordförande

Niklas Johansson

 

Sekreterare

Roland Nilsson

 

Kassör

Nickolina Burvall Nilsson

 

Ledamöter

Lena Nordqvist

 

Uppdrag utanför styrelsen:

Natursnokarna

Maria Juin

 

Webbansvarig

Ann-Louise Hagström

 

Revisorer

Helena Burvall

Arne Fallén

 

Faktureringsadress:

Naturskyddsföreningen Piteå
c/o Nickolina Burvall
Öjagatan 25
94331 ÖJEBYN

nickolina.burvall@telia.com

 

Postmottagare övrig post (ej fakturor):

Naturskyddsföreningen Piteå

c/o Ann-Louise Hagström
Hemmingsmarksvägen 45

944 93 HEMMINGSMARK