Extra årsmöte Söndag 29e mars.

Vid ordinarie årsmöte 2015-03-12 var vi överens om att inte godkänna bokslutet. Orsaken var ofullständig redovisning för ett konto. Kassören har nu granskat verksamhetsårets transaktioner och tillsammans med revisorerna kommer detta att redovisas på nytt. Härmed kallar vi till extra årsmöte med Naturskyddsföreningen i Piteå!   Tid: 2015-03-29 kl. 11.00   Plats: Hos Nickolina Burvall, […]

Läs mer