Miljömärka kommunpolitiker

Under våren och sommaren har vi i piteåkretsen arbetat med att ta fram en enkät som syftar till att miljömärka politiker i Piteå kommun inför valen nu till hösten. Enkäten består av ca 20 frågor och berör frågor kring bl.a. miljö, skog, cykel, gruvor, hållbar stad och långsiktigt hållbar samhällsutveckling och har delats ut till politikerna […]

Läs mer

Pitebo hedersmedlem i Naturskyddsföreningen

Skogskämpen Björn Mildh, boende i Piteå, blev utsedd till hedersmedlem i Naturskyddsföreningen på riksstämman i Örebro 14/6-2014!   Björn Mildh ”För sitt envisa arbete med att hindra avverkning av värdefulla skogar. Många skogar och träd har framgångsrikt räddats i den Davids kamp mot Goliat som gör Björn till en furornas hjälte.” Mikael Karlsson Ordförande Vi […]

Läs mer

Glad sommar!

Framtidsveckan i maj blev en succé i hela länet med tanke på antalet arrangörer som valde att vara med och antalet arrangemang som genomfördes. Vi i Naturskyddsföreningen Piteå är nöjda med våra arrangemang och hoppas att vi kommer få fler engagerade och fler deltagare till Framtidsveckan 2015. Under vårterminen har vi hunnit ha workshop i hållbart […]

Läs mer