Natursnokarna

snok_med_fagel

Vad är Natursnokarna?
Natursnokarna är samlingsnamn för Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Inom Natursnokarna utforskar barn och vuxna tillsammans den närliggande naturen. Det finns en lång tradition av barn- och familjeverksamhet inom Naturskyddsföreningen. Många barn kommer sällan ut i naturen, framförallt inte med sina föräldrar, detta är något som vi vill främja.

Varför? Vad är syftet?

Syftet med natursnokarna är att lägga grunden för ett genuin naturkänsla och naturkärlek hos barnen genom att vara tillsammans med föräldrar/vuxna ute i naturen och få upptäcka och lära sig mer om den. Grunden till ett hållbart samhälle tror vi bäst grundläggs om vi i tidig ålder kan skapa en känsla och respekt för naturens liv och mångfald. I dag lever vi allt mer fjärmat från naturen och har svårt att se vilka konsekvenser vår livsstil får på vår värld. Vi vill förmedla en natursyn där naturen inte bara är ett medel för människans egna intressen och behov, utan att naturen även har ett värde i sig. Vi människor har en unik makt över alla jordens levande varelser och växter. Detta övertag har också givit oss ett unikt ansvar att vårda och ta hand om vår natur och miljö. Det är något vi behöver få lära oss tidigt i livet. Förhoppningsvis kan Natursnokarna bidra till att vi växer upp till ansvarstagande och miljömedvetna vuxna som sedan kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

 

Vad gör Natursnokarna?
Man kan göra hur mycket som helst med barnen i naturen! Årstiden får bestämma vad som är möjligt. Man kan göra allt från att bara vandra i skogen och lyfta på stenar, snickra fågelholkar.

Vilka får snoka?
Natursnokarna riktar sig till barn i åldern 0-12 år och deras familjer. Alla aktiviteter passar naturligtvis inte alla åldrar och vi kommer anpassa aktiviteterna efter åldersfördelningen hos deltagarna.

Vad kostar det?
Det kostar ingenting att vara med.

Inför aktiviteter
Ta med dig matsäck, dricka, lupp och kikare om du har. Stövlar och kläder efter väderlek. Vi kommer att göra upp eld varje gång så ta gärna med korv att grilla. Vi äter vår medhavda matsäck någon gång under utflykten. Vi vill att man anmäler sig inför varje aktivitet. Har ni svårt att ta er till de olika platserna, meddela detta när ni anmäler er, så löser vi det. De som är medlemmar i SNF är försäkrade under våra utflykter.

Vill du vara med och hjälpa till?
Just nu söker vi entusiastiska föräldrar eller andra vuxna som kan hjälpa till med Natursnokarna. Du behöver inte ha några speciella kunskaper om miljö och natur. Anmäl gärna till vår natursnokskontakt Ann-Louise Hagström om du är intresserad.

OBS Medlemskap i SNF är inget måste för att följa med oss ut, alla är välkomna.

 

Nyhet 2019! Naturfalken – ett simborgarmärke för artkunskap

Lär dig mer om arter och sätt dina naturkunskaper på prov.
Naturfalken är ett simborgarmärke för artkunskap för alla åldrar. Öka dina kunskaper om naturen på ett kul sätt!

Vad kan du om bin, fåglar och blommor? Syftet med Naturfalken är att utbilda om olika arter och väcka människors naturintresse. Vi vill också råda bot på den utbredda art-analfabetismen vi ser i samhället idag. Genom att lära sig mer om arter ökar förståelsen och känslan för djur och natur och vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

Konceptet med Naturfalken är inspirerat av simborgarmärkena och Akademibokhandelns läsborgarmärken. Du genomför ett tydligt uppdrag och får ett märke som visar att du klarat av det. Naturfalken vänder sig till alla åldrar.

 

Märket tas genom att peka ut ett antal arter för en kunnig och pedagogisk kontrollant som kallas för artvän. Arterna kan identifieras på plats i naturen eller på bild. Att lära sig arter ska vara roligt. Artvännen finns med för att inspirera och guida och se till att alla kan ta Naturfalken.

Naturfalken finns i fyra olika nivåer:

  • 10 arter (Stenfalken)
  • 20 arter (Pilgrimsfalken)
  • 50 arter (Tornfalken) och
  • 100 arter (Jaktfalken)

Lansering av Naturfalken äger rum över hela landet på Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2019.

Kontakt:
Ann-Louise Hagström

070-2673142

pitea@naturskyddsforeningen.se