Ängsskötsel på rätt sätt.

Lördagen den 21e februari bjuder vi in till en kurs- och inspirationsdag om slåtterängar. Ledare för dagen är den inspirerande och kunnige Staffan Landström, ordförande Naturskyddsföreningen Västerbotten. Gamla slåtterängar är den marktyp som har den största biologiska mångfalden i Sverige. Dessa marker hotas på de flesta ställen av igenväxning på grund av utebliven skötsel. Det finns ett […]

Läs mer