Hjälp oss rädda naturen!

Du som EU-medborgare kan göra något viktigt för att rädda naturen!

Genom Sveriges medlemskap i EU regleras skyddet och bevarandet av djur och natur genom fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet i EU. Dessa naturvårdsdirektiv är lagar som är en del av den svenska lagstiftningen. De har varit mycket framgångsrika verktyg för att bevara det vi har kvar av värdefull natur inom EU.

Flygbild av Natura 2000 området Pyröeänoja i Pajala kommun.   Foto: Länsstyrelsen

Flygbild av Natura 2000-området Pyröeänoja i Pajala kommun. Ett av flera tusen områden i Sverige med unik natur. Värda att skydda. Foto: Länsstyrelsen

Undersenare år har EU-kommissionen utsatts för allt hårdare påtryckningar för ändringar i, och urvattning av, dessa direktiv. Det tycker inte vi är någon bra idé. Öppnar man upp för ändringar i direktiven kan Europas natur och du och jag förlora mer än vi vinner!

Du kan: Klicka dig vidare till Naturskyddsföreningens rikshemsida för att läsa mer och klicka sedan fylla i dina uppgifter för att skicka din åsikt till EU-kommissionen.

Tillsammans gör vi vår röst hörd för den biologiska mångfalden!


Om Natura 2000:

Natura 2000 innehåller de viktigaste områdena för biologisk mångfald.

Direktiven har medfört fördelar för en mängd arter, deras livsmiljöer och naturtyper och de ligger till grund för ett europeiskt nätverk av värdefull natur. Dessa Natura 2000-områden räknas som en av de viktigaste åtgärderna för att bevara biologisk mångfald.

I Sverige har flera unika naturtyper kunnat skyddas tack vare direktiven. Utsjöbankar, grunda havsområden, som hotats av vindkraftutbyggnad eller för hårt fiske har förts till Natura 2000. Många av de outbyggda älvarna har fått en ännu starkare skydd genom Natura 2000. Våtmarker, skogar, dynområden, ängar och naturbetesmarker likaså.

I Norrbotten finns flera områden skyddade av Natura 2000. Läs mer på Länstyrelsen Norrbottens hemsida.

 


 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.