Intromöte Framtidsveckan!

Under 9 dagar i maj kommer ”Framtidsveckan” genomföras i alla städer i Norrbotten. I Piteå behövs en samordningsgrupp som kan ta ansvar för eventet i Piteå. Kom med och var med på ett informations- och introduktionsmöte för Framtidsveckan i Piteå. Under mötet kommer projektets initiativtagare Gösta Eriksson från Boden att berätta om hela projektet och introducera […]

Läs mer

Nominering till styrelsen

Under våren kommer ett årsmöte för naturskyddsföreningen Piteå hållas där vi ska välja en styrelse för kretsen. Här finns det nu tillfälle att vara med och påverka i frågor som klimat, energi, skog, kemikalier, avfall och mycket mer! Om du vill vara med eller känner någon som skulle passa i styrelsen kontakta Nickolina Burvall som […]

Läs mer